Zajęcia programowe

Zajęcia programowe – to zajęcia, które stanowią uzupełnienie i poszerzenie codziennych zajęć. Dlatego wszystkie dzieci w Motylkowej Akademii obowiązkowo w nich uczestniczą. Prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli – instruktorów potrafiących nawiązać z dziećmi pozytywne relacje, zachęcić je do działania, a także dostrzec indywidualne potrzeby każdego dziecka. 

Zajęcia rytmiczno – muzyczne

Zajęcia rytmiczno – muzyczne mają na celu kształtowanie słuchu muzycznego. Podczas zajęć dzieci uczą się rozpoznawać dźwięki, słuchać muzyki, poznają piosenki. Otrzymują wiedzę o instrumentach, spotykają się z muzykami. Wykorzystywana podczas zajęć płyta „Angielski z piosenką” pozwoli na poznawanie obcego języka poprzez muzykę.

Patryk Rogoziński, nauczyciel muzyki

Bajkoterapia - „Spotkania z bajką”

Bajkoterapia w łagodny i przystępny dla dziecka sposób odkrywa jego ograniczenia i pozwala je zwalczyć. Jej najważniejszym celem jest kompensacja niezaspokojonych potrzeb. Swoje zastosowanie znajduje także w sytuacjach trudnych dla dziecka pod względem emocjonalnym. Bajka jest sposobem na oswojenie dziecięcego lęku, uczy swobodnie odczuwać i nazywać przeżywane emocje. Poprzez proces utożsamiania się z „bajkowym” bohaterem dziecko nabywa umiejętność radzenia sobie w trudnych dla niego sytuacjach.

Emilia Rogowska,psycholog

Logopedia grupowa

W okresie przedszkolnym intensywnie kształtuje się mowa i język dziecka. Zajęcia logopedyczne prowadzone w grupach, pełnią funkcję rozwojową i profilaktyczną. Celem ich jest stymulowanie rozwoju mowy, utrwalenie motoryki i prawidłowego funkcjonowania narządów artykulacyjnych oraz profilaktyka wad wymowy. Zajęcia te są skoncentrowane również na wyrabianiu właściwych nawyków mowy, zachęcaniu dzieci do wypowiadania się, wzbogacania słownictwa związanego z najbliższym otoczeniem. Aby przynosiły zamierzony efekt, powinny kojarzyć się dziecku z zabawą i mile spędzonym czasem. Dlatego podczas zajęć dzieci będą uczestniczyć w różnorodnych zabawach: ogólnorozwojowych, związanych z ćwiczeniami oddechowymi, słuchowymi, ortofonicznymi i logorytmicznymi.

Mariola Makowska, logopeda

Język angielski

Dzieci w wieku przedszkolnym poznają język angielski, podobnie jak polski, poprzez różne sytuacje językowe. Dzięki temu uczą się wielu zwrotów i wyrażeń potrzebnych do komunikacji w życiu codziennym. Jak wiemy, dzieci w tym wieku skupione są na zabawie dlatego też dbamy o to, aby wszystkie umiejętności dzieci nabywały właśnie w ten sposób – poprzez przebywanie w świecie wierszyków, rymowanek, wyliczanek, piosenek i gier.<!--more-> Dobra zabawa i pozytywna atmosfera sprawia, że dzieci czują się swobodnie w sytuacjach językowych i są pełne radości. Pamiętamy również o tym, że każde dziecko zdobywa umiejętności w inny sposób. Dlatego też, poza elementami słowa mówionego oraz muzyki/rytmu, nasze zajęcia wzbogacone są o elementy plastyczne i ruchowe, podczas których dziecko dodatkowo ćwiczy zdolności manualne, sprawność ruchową oraz spostrzegawczość.

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo szybko przyswajają wiedzę. Bywa jednak tak, że też szybko zapominają to, czego się nauczyły. W trosce o to, aby robiły postępy w przyswajaniu treści nauczania, stosujemy tzw. metodę spiralną. Dzięki częstemu powtarzaniu materiału wzbogaconego o nowe elementy, w zależności od możliwości dzieci, przedszkolaki nie tylko powtarzają i utrwalają poznane już treści nauczania, ale także poznają nowe słownictwo, funkcje oraz struktury.

Aneta Lejb, nauczyciel języka angielskiego

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy