W roku szkolnym 2017/2018 nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego Programu Wychowania Przedszkolnego: Optymistyczne Przedszkole autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot.

Program skierowany jest do całej społeczności przedszkolnej, a więc dzieci, ich rodziców oraz całego personelu przedszkola. W wyniku jego realizacji każde dziecko ma stworzone optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju w przyjaznym środowisku wspierającym je w drodze do sukcesu na miarę jego możliwości.

Dlaczego przystąpiliśmy do programu Optymistyczne Przedszkole?

Nasze przedszkole zawsze starało się kształtować u dzieci pozytywne myślenie. Szczególnie dbaliśmy o to, by było u nas radośnie, miło, by dzieci mogły zwrócić się do nas z każdym swoim problemem.

Ponieważ zależy nam, aby nasze działania były jeszcze bardziej ukierunkowane na te cele, postanowiliśmy przystąpić do realizacji Ogólnopolskiego Programu Optymistyczne Przedszkole.

Każde przedszkole obligatoryjnie powinno posiadać koncepcję swojej pracy oraz cele wychowania przedszkolnego zgodne z nową podstawą programową. Od czerwca 2018 r. w naszym przedszkolu zastosowana została koncepcja pracy oparta na ogólnopolskim programie „Optymistyczne Przedszkole”. Szczególnym elementem koncepcji pracy przedszkola jest rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków, na podstawie teorii Howarda Gardnera.

W literaturze psychologicznej pojęcie „inteligencji” najczęściej definiowane jest jako zdolność rozumienia, kojarzenia, bystrość w znajdowaniu rozwiązań określonych problemów. Tymczasem Howard Gardner zaprzeczył, jakoby istniała jedna, ogólna zdolność umysłowa człowieka, która sprawia, że określa się go „człowiekiem inteligentnym”.

Na podstawie wieloletnich badań stwierdził, że każdy mózg człowieka ma specyficzną „mapę” talentów, z którą przychodzimy na świat i to właśnie od środowiska, w jakim dziecko wzrasta, zależy rozwój lub zahamowanie naturalnych, wrodzonych predyspozycji. Zatem od nas – dorosłych, rodziców i nauczycieli – w dużym stopniu zależy, które talenty rozkwitną, a które – być może – nigdy się nie ujawnią. Chcąc pożytecznie wykorzystać „teorię inteligencji wielorakich”, będziemy zawsze pamiętać o kilku zasadach:Każde dziecko jest inne. Posiada niepowtarzalną „mapę inteligencji”. Ma swoje mocne i słabe strony.

Wszystkie rodzaje inteligencji są równie cenne.

Każdy rodzaj inteligencji można i trzeba rozwijać.

Główne założenia programu Optymistyczne Przedszkole

Optymistyczne Przedszkole autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot to pakiet edukacyjny wraz z materiałem opartym na psychologicznych, pedagogicznych i filozoficznych podstawach pracy z dzieckiem przedszkolnym.

Pakiet w swoich założeniach uwzględnia najnowsze standardy unijne i jest podejściem innowacyjnym. W wyniku jego realizacji tworzymy każdemu dziecku optymalne warunki rozwojowe i przyjazne środowisko wspomagające rozwój dziecka i wspierające je w drodze do sukcesu na miarę jego możliwości. Dzieci w optymistycznym przedszkolu są uprzejme, pogodne i zaradne.

Nauczyciele są zawsze uśmiechnięci i dbają o pogodną atmosferę, potrafią zdiagnozować zdolności każdego dziecka i wspomagać jego rozwój. Optymistyczne przedszkole dostrzega i wzmacnia sukces każdego wychowanka, a dzięki pakietowi edukacyjnemu Autorki programu wyposażają współczesnego nauczyciela przedszkola w bogatą ofertę podejść edukacyjnych.Przygotowane dla nauczyciela siedem tęczowych teczek stanowi niesamowitą inspirację do projektowania twórczych działań.

Jakie jest Optymistyczne Przedszkole?

Optymistyczne przedszkole to takie, które stworzy warunki, aby codzienna rzeczywistość przedszkolna dziecka była dla niego przyjazna, przyjemna i piękna. Obdarzy je miłością i optymizmem, nauczy przekraczać granice, przełamywać bariery i wychodzić ze schematów. Wyposaży w optymistyczną radość tworzenia.cel wychowania to rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty nauczycielki i cały personel zwracają się do dzieci stosując zasady optymistycznego wychowania przedszkole efektywnie współpracuje z rodzicami wszyscy uczą się życzliwości, empatii, pomagania sobie,przyjaźni, rozwiązywania problemów personel stale pracuje nad doskonaleniem swoich umiejętności wychowawczych urządzenie wnętrza sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, spokoju, rozwojowi zainteresowań dzieci

Siedem znaków szczególnych Optymistycznego Przedszkola

Optymistyczne przedszkole ma siedem znaków szczególnych jak siedem kolorów tęczy.

Kolor czerwony – najcieplejszy, to wychowanie. Dzieci w Optymistycznym Przedszkolu są życzliwe, uprzyjme, zaradne… Przykład: pięciolatki uczestniczą w programie edukacyjnym Mały menedżer.

Kolor pomarańczowyinteligencje wielorakie. Optymistyczne Przedszkole diagnozuje inteligencję dzieci, jest urządzone w sposób, który wspiera różnorodne zainteresowania. Przykład: specjalne kąciki zajęć – językowy, logiczny, przyrodniczy itp.

Kolor żółtysukces każdego dziecka. Optymistyczne Przedszkole dostrzega sukcesy każdego dziecka, wzmacnia je i omawia z rodzicami. Przykład: każde dziecko ma swój własny paszport do kariery.

Kolor zielonycoraz wyższy poziom umiejętności. Optymistyczne Przedszkole umiejętnie ocenia osiągnięcia dzieci. Przykład: Przedszkole wykorzystuje specjalnie przygotowane arkusze oceny umiejętności dzieci.

Kolor niebieski optymistyczni rodzice. Optymistyczne Przedszkole prowadzi Klub Rodziców. Przykład: rodzice otrzymują biuletyn Optymistyczne Dzieci

Kolor granatowyoptymistyczny personel. Optymistyczne Przedszkole dba o stały rozwój personelu. Przykład: wszyscy dorośli przestrzegają wspólnie uzgodnionych zasad optymistycznego postępowania.

Kolor fioletowypromocja. Optymistyczne Przedszkole profesjonalnie prowadzi działania z zakresu PR. Przykład: przedszkole raz do roku publikuje swoje osiągnięcia w prasie.

Główna myśl autorek programu i jego przesłanie:

Wierzymy, że nasze dzieci mogą stać się wspaniałymi ludźmi, niezależnymi, prawymi, szlachetnymi. Będą zdolne do współpracy, uprzejme, szczere i współczujące. Ich życie będzie bogate wewnętrznie. Wierzymy, że będą potrafiły dbać o swoje prawa, bronić własnych przekonań i otwarcie słuchać głosów innych ludzi, że będą optymistami.