Sherborne

Rozwijający ruch

Podstawowym celem tej metody jest rozwijanie sfery emocjonalno- społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu. W trakcie zajęć prowadzonym MRR dzieci poznają swoje otoczenie i uczą się w nim czuć bezpiecznie, dzięki czemu otwierają się na twórcze działanie i nawiązują relacje z innymi osobami. Podczas ćwiczeń dzieci rozwijają swoją opiekuńczość, wykazują … Continue reading Sherborne

YearsOld 3-6(Years)

Podstawowym celem tej metody jest rozwijanie sfery emocjonalno- społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu.
W trakcie zajęć prowadzonym MRR dzieci poznają swoje otoczenie i uczą się w nim czuć bezpiecznie, dzięki czemu otwierają się na twórcze działanie i nawiązują relacje z innymi osobami.
Podczas ćwiczeń dzieci rozwijają swoją opiekuńczość, wykazują się umiejętnością współdziałania i reagowania na potrzeby i możliwości innych.
Zajęcia dają możliwość rozwijania koncentracji i pokazują sposoby różnicowania płynności ruchów.