Eksperymenty

Do uzupełnienia

YearsOld 2-6(Years)
Class Size ∞(Kids)
Cost bezpłatne

Dzieci przedszkolne charakteryzuje ekspresja i ciekawość otaczającego ich świata.
Wiele tematów z zakresu chemii, fizyki lub biologii jest dla dzieci zbyt zawiłych i niezrozumiałych.
Dlatego najlepszym sposobem na zaspokojenie ciekawości u dzieci w tym zakresie są eksperymenty i zabawy badawcze.
Tego typu zabawy kształtują dziecko wielokierunkowo.
Dziecko poprzez wykonywanie i obserwowanie eksperymentów rozwija umiejętność krytycznego myślenia, porównywania, oceniania, wyciągania wniosków i analizowania.
Mimo trudnych dla dziecka tematów zabawa badawcza daje dziecku możliwość do odkrywania i zaspakajania ciekawości otaczającego ich świata.

Badaniu i obserwacji dokonywanych eksperymentów towarzyszy dziecku napięcie, które dostarcza mu dużo zadowolenia, satysfakcji i radości. Wszystko to, ma pozytywny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka.

Główne założenia projektu:

1. Program rozwija samodzielność, myślenie praktyczne i kreatywne, spostrzegawczość, koncentrację uwagi.

2. Program obejmuje poznawanie świata barw, zabawy z magnesami, tajemnicy wody i powietrza, zjawiska przyrodnicze, zjawiska i zabawy związane z codziennymi przedmiotami, Zjawiska przyrodnicze, fizyczne ,chemiczne i wiele innych obszarów tematycznych.

Cele główne:

1. Integrowanie wiedzy przekazywanej w ramach zajęć z różnymi obszarami edukacyjnymi;

2. Rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci.

3. Budzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

4. Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.

5. Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.